خرید اقساطی: 
✔خرید اقساطی با چک: 

پیش پرداخت یک سوم مبلغ کل

الباقی اقساط هر سه ماه یا هر دو ماه

یک چک  (6 ماهه، 9 ماهه، 12 ماهه)

✔مدارک لازم جهت خرید تا سقف سی میلیون تومان:

چک صیاد ثبتی+فرم ثنا+ کارت ملی متقاضی

✔ مدارک لازم جهت خرید تا سقف 100 میلیون تومان:

چک صیاد ثبتی+ فرم ثنا+ یک فقره چک ضمانت از شخص ثالث

________________________________________________________________________________________________________________________________

✔خرید بدون چک و بدون ضامن و بدون پیش پرداخت:

مخصوص بازنشستگان+ مستمری بگیران+ حقوق بگیران محترم تامین اجتماعی و بانک رفاه

✔مدارک لازم:

1_ شناسنامه و کارت ملی متقاضی

2_ فعال کردن رمز دوم پویا برای کارت رفاه

3_ شماره مستمری

✔بازپرداخت: تا 12 ماه از حقوق متقاضی کسر میگردد.

✔سقف اقساط ماهیانه : 70% مبلغ حقوق ماهیانه

____________________________________________________________________________________________________________________________________

✔ اقساط با یک فقره چک صیاد ثبتی: 

مخصوص فرهنگیان و کارمندان و بازنشستگان ادارات دولتی

✔مدارک لازم:

1_کارت ملی متقاضی+ فیش حقوقی مهردار

2_یک فقره چک صیاد ثبتی بابت ضمانت

✔پیش پرداخت: یک سوم مبلغ کل 

✔بازپرداخت: 12 ماهه به صورت واریز ماهیانه

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

✔ اقساط با سفته:

مخصوص فرهنگیان و سایر بازنشستگان ادارات دولتی

✔مدارک لازم:

1_ سفته به مبلغ 1/5 برابر مبلغ کل

2_کارت ملی متقاضی و فیش حقوقی مهردار

✔پیش پرداخت: یک سوم مبلغ کل

✔باز پرداخت: 12 ماهه به صورت واریز ماهیانه

____________________________________________________________________________________________________________________________________

✔اقساط 18 ماهه با یک برگ چک: 

✔ خرید لوازم خانگی تا سقف 129 میلیون تومان

✔ خرید موبایل و دوربین و لپ تاپ تا سقف 90 میلیون تومان

 همکاری با بانک مهر

✔ مدارک لازم: 

✔ 1برگ چک صیاد ثبتی

✔ نصب اپلیکیشن بانک مهر روی موبایل

بستن
مقایسه